Czyszczenie hydrodynamiczne

Metoda czyszczenia z wykorzystaniem specjalistycznej maszyny, wytwarzającej strumień roboczy cieczy skierowany bezpośrednio do wnętrza filtra. Wymagane zastosowania środka czyszczącego – detergentu.

Zalety :
✅ Bezpieczna dla powłoki katalitycznej filtra.
✅ Wysoka skuteczność, nawet do 98 % przepustowości.
✅ Jako nieliczna ma możliwość skutecznego oczyszczenia kanałów filtra ze wszystkich cząstek stałych : sadzy, popiołów, nagaru, tlenku ceru.
✅ Brak konieczności wycinania wkładu ceramicznego.
✅ Szybki czas czyszczenia około 30 min.


Badania i testy jasno pokazały, że najbardziej skuteczną metodą udrażniania zablokowanych kanałów filtrów DPF / FAP / KAT jest czyszczenie strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem z dobrze dobranym detergentem.

Czyszczenie hydrodynamiczne tylko jako jedyne dawało szansę na pozbycie się wszystkich rodzajów cząstek stałych, zarówno z kanałów dolotowych jak i wylotowych wkładu filtra.
Strumień cieczy roboczej w maszynie kierowany jest od strony wylotowej filtra, czyli z reguły drożnych kanałów wylotowych, następnie woda z detergentem przedostaje się poprzez mikropory w ściankach dzielących kanały do niedrożnych kanałów dolotowych.
Filtr zapinany jest w maszynie pionowo, stroną wylotową od góry ( gdzie aplikowany jest strumień wody ).
Takie ułożenie filtra pozwala na swobodne oczyszczanie się kanałów dolotowych filtra, które w tej pozycji mają otwarte kanały dołem, gdzie zanieczyszczona woda wraz ze wszystkimi złogami może bez oporów wydostawać się na zewnątrz filtra.

Pozostałe metody nie gwarantowały już takiej skuteczności przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa dla wkładu filtra.